جستجوی برنامه به تازگی کار نمی کندبنا به دلایلی، وقتی سعی کردم برنامه ای را جستجو کنم، تصمیم می گیرد که کار نکند. کسی راه حلی برای این داره؟

دستگاه من Pocophone F1 است

ارسال شده توسط /u/TheCatFat
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xklu7i/app_search_just_stopped_working/

توسط Lei Jun

Lei Jun