جستجوی گوگل نمی تواند برنامه ها را پیدا کند، سلام به همه. اگر برنامه‌ها را در ویجت Google جستجو کنم، آنها را پیدا می‌کند، اما اگر آنها را با کشیدن انگشت به سمت بالا در صفحه اصلی جستجو کنم (گوگل را باز می‌کند) نمی‌توانم آنها را پیدا کنم، آیا کسی می‌داند چرا؟ ممنون

جستجوی گوگل نمی تواند برنامه ها را پیدا کند، سلام به همه.  اگر برنامه‌ها را در ویجت Google جستجو کنم، آنها را پیدا می‌کند، اما اگر آنها را با کشیدن انگشت به سمت بالا در صفحه اصلی جستجو کنم (گوگل را باز می‌کند) نمی‌توانم آنها را پیدا کنم، آیا کسی می‌داند چرا؟  ممنون ارسال شده توسط /u/Admirable-Cucumber96
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ypfid8/google_search_cant_find_apps_hi_everyone_if_i/