حذف رویداد دوربین امنیتی بی سیم Xiaomi Mi

چگونه همه رویدادها را از دوربین امنیتی بی سیم در فضای باز حذف کنیم؟ من می توانم یکی یکی حذف کنم اما آیا راهی برای حذف دسته ای وجود دارد و آیا امکان غیرفعال کردن کامل رویدادها وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/sdautovic
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1018ggy/xiaomi_mi_wireless_outdoor_security_camera_event/