خدمات تلفن باتری را از زمان به‌روزرسانی (miui13) خالی می‌کند. چگونه این را رفع کنیم؟

خدمات تلفن باتری را از زمان به‌روزرسانی (miui13) خالی می‌کند.  چگونه این را رفع کنیم؟ ارسال شده توسط /u/Historical-Waltz-531
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10xkuv1/phone_services_draining_battery_since_update/