خرید دستگاه تصفیه هوای دست دوم حرفه ای (AC-M3-CA)

فروشنده می گوید فیلترها تمام شده است، بنابراین باید تعویض شوند. اما جدای از آن، آیا این گزینه محکمی برای 55 دلار است؟ دلیل اصلی که می پرسم به خاطر قابل اعتماد بودن آن بعد از این همه سال و همچنین این واقعیت است که مدل 2017 است.

ارسال شده توسط /u/SaHaRzZz
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/133mlsr/buying_a_used_air_purifier_pro_acm3ca/