خطای کپچا: 1001

من سعی کردم یک شماره تلفن به حساب mi خود اضافه کنم، اما یک کپچا به من می دهد و خطای 1001 را می گوید. کمک؟

ارسال شده توسط /u/MidnightCatto
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yh465g/captcha_error_1001/