خواب مرگ

من التماس می کنم برای هر راه حلی قبل از اینکه آن را به مرکز خدمات برگردانم. این تبلت برای من در دبیرستان بسیار مفید است. 😭☹️

ارسال شده توسط /u/RepulsiveDoughnut1
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11gzx04/sleep_of_death/من قبلاً آن را به مرکز خدمات رساندم زیرا هنوز تحت گارانتی است. گفتند مشکل نرم افزاری است و بعد از یک هفته به من برگرداندند. چند ساعت خوب کار کرد و بعد مشکل برگشت.

کسی همین مشکل را دارد؟

من MiPad 5 خود را در سپتامبر 2022 خریداری کردم. همین یک هفته پیش، وقتی در حالت خواب قرار گرفت شروع به یخ زدن کرد. من هنوز می توانم اعلان ها را بشنوم بنابراین باتری آن خالی نمی شود. اما وقتی دو بار روی صفحه ضربه می زنم یا یک بار دکمه پاور را فشار می دهم روشن نمی شود. فقط زمانی بیدار می شود که کل دستگاه را به طور کامل راه اندازی مجدد کنم.