در تلاش برای روت کردن گوشی من این خطا ظاهر می شودمن از XiaoMiTool V2 استفاده کردم. خطا می گوید: " استثنا اجرای Adb: فشار دادن فایل روی دستگاه انجام نشد: فشار دادن فایل به دستگاه انجام نشد: [393168/6720493][ 5% ] /sdcard/magisk_22.1.zip adb: خطا: کپی کردن ‘C:\Xiaomi\XiaomiTool2\res\tmp\magisk_22.1.zip’ در ‘/sdcard/magisk 22.1.zip’ ناموفق بود: از راه دور فایل ایجاد نشد : کلید مورد نیاز موجود نیست "

برخی اطلاعات اگر مفید باشد:

تلفن: Redmi Note 9s

نسخه MIUI: Global 13.0.2

ارسال شده توسط /u/harmelz
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11osikc/trying_to_root_my_phone_it_appears_this_error/

توسط Lei Jun

Lei Jun