در حالی که من تماس تلفنی برقرار می کنم 4g کار نمی کند

اساساً همانطور که عنوان می گوید، اگر وای فای داشته باشم کار می کند در غیر این صورت Redmi 9t وجود ندارد

ارسال شده توسط /u/sword_muncher
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xs2sk6/4g_not_working_while_i_make_phone_calls/