دستگاه تصفیه هوا تحت تأثیر رطوبت ساز: شیائومی است

سلام شیائومی

من اخیراً مرطوب کننده آنتی باکتریال xi را در اتاقی که دستگاه تصفیه کننده 3c در آن کار می کند نصب کرده ام. به محض روشن کردن دستگاه تصفیه کننده دیوانه می شود و اعداد بالای 200 را نشان می دهد. آیا این طبیعی است؟ ما 2 دستگاه تصفیه داریم و هنگامی که رطوبت ساز نزدیک است آنها به همین ترتیب عمل می کنند.

کیفیت هوای بدون رطوبت ساز زیر 30 است – در هر دو تصفیه کننده نشان داده شده است.

آیا این طبیعی به نظر می رسد؟ اندیشه ها؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ywera4/the_air_purifier_is_affected_by_the_humidifier/