دستگاه تصفیه هوا شیائومی 4 پروسلام مردم. من سوال زیر را دارم. بعد از اتمام زمان فیلتر اصلی، آیا می توانم با همان فیلتر به استفاده از تصفیه کننده ادامه دهم؟ آیا این زمان قابل تنظیم مجدد است؟

ارسال شده توسط /u/Dismal_Push_175
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/105yfro/xiaomi_air_purifier_4_pro/

توسط Lei Jun

Lei Jun