دستگاه هایی که به ندرت استفاده می شوند در بلوتوث حذف شوند؟ : شیائومی


تلاش برای جفت کردن نور Philips Hue من، و این مدام رد می شود.

من گمان می‌کنم این به این دلیل است که در قسمت «دستگاه‌هایی که به ندرت استفاده می‌شوند» در تنظیمات بلوتوث، نور من را به‌عنوان «به ندرت استفاده می‌شود» نشان می‌دهد. هر وقت بخواهم برای اتصال روی آنها کلیک کنم، به طور خودکار رد می شود. به نظر نمی رسد که روی آنها کلیک کنم تا آنها را به طور کامل فراموش کنم.

انگار در نوعی جهنم برزخ گیر کرده ام! کاری که می توانم انجام دهم به جز تنظیم مجدد کارخانه، یا این تنها انتخاب من است؟ با تشکر.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zpye0d/remove_rarely_used_devices_in_bluetooth/

توسط Lei Jun

Lei Jun