دقیقا چگونه این اتفاق می افتد؟ گالری توانست تقریبا 50 درصد باتری من را در یک ساعت در حالی که صفحه خاموش بود خالی کند (redmi note 10 pro)

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xv7izb/how_exactly_does_this_happen_gallery_managed_to/