دوربین جلوی Mi 11 Lite 4G کار نمی کند

همه چیز را امتحان کردم، با این حال، به نظر می رسد دوربین جلو فقط یک بار و پس از تنظیم مجدد کار می کند، بنابراین فکر می کنم مشکل سخت افزاری وجود ندارد، بنابراین من یک تنظیم مجدد کارخانه ای انجام دادم و مشکل همچنان ادامه داشت، به miui 14 به روز شد، مجوزها را انجام دادم و داده ها را حذف کردم و هنوز هیچی، اینجا چه خبره؟

ارسال شده توسط /u/Distancia_Social
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11zwfz3/mi_11_lite_4g_front_camera_not_working/