دوربین در شیائومی 11T خوب استهر عکس فوق العاده دانه دانه است و بسیار غیر طبیعی به نظر می رسد. به نظر می رسد اگر تمام عکس هایی که می گیرم این فیلترهای زیبای اسنپ چت را روی آنها داشته باشند… فرقی نمی کند 10 سانتی متر فاصله داشته باشد یا 5 متر، به همان اندازه بد است.

همچنین قرار گرفتن در معرض نور توپ ها را می مکد. همه چیز 100% روشن تر از چیزی است که باید باشد.

/ترک کردن

ارسال شده توسط /u/sm031
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yp6m7k/the_camera_on_xiaomi_11t_suuuucks/

توسط Lei Jun

Lei Jun