دوربین 11T در 1.0x یا 2.0x فوکوس نمی کند، فقط زمانی که 0.6x است، این اتفاق پس از به روز رسانی رخ داد، آیا ایده ای دارید؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11kd5at/11t_camera_doesnt_focus_when_on_10x_or_20x_only/

توسط Lei Jun

Lei Jun