دوربین MI هوم آجری، مای هوم مدل MJSXJ09CM. SN 29048 چراغ نارنجی تمام راه دارد، من فریمور جدید را از انجمن ها و یوتیوب دانلود کردم و کار نمی کند کسی راه حلی نمی داند؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/109uawg/mi_home_camera_bricked_my_mi_home_model_mjsxj09cm/