دوربین Redmi Note 10 Pro بعد از یک یا دو عکس همچنان خراب می شود. دوربین جلو حتی باز نمی شود بازنشانی به تنظیمات کارخانه انجام داد اما مشکل همچنان پابرجاست. کمک

دوربین Redmi Note 10 Pro بعد از یک یا دو عکس همچنان خراب می شود.  دوربین جلو حتی باز نمی شود  بازنشانی به تنظیمات کارخانه انجام داد اما مشکل همچنان پابرجاست.  کمک ارسال شده توسط /u/astrobr0
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10hgjnt/redmi_note_10_pro_camera_keeps_on_crashing_after/