دکمه Home مزاحم که نشان می دهد پوشه اخیر باز شده است؟ : شیائومی

آیا راهی برای جلوگیری از این وجود دارد؟ من لانچر خود را با استفاده از Apk به روز کردم.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xymfva/annoying_home_button_showing_the_recent_folder/

بنابراین، هر زمان که بخواهم به عنوان مثال از فیس بوک استفاده کنم، باید “پوشه رسانه اجتماعی” خود را باز کنم و فیس بوک را از آنجا باز کنم، اکنون می خواهم به دکمه هوم بروم، من را به دکمه خانه می برد اما به جای اینکه من را مستقیماً به صفحه اصلی نشان دهد، “پوشه رسانه های اجتماعی” را که من به تازگی باز کردم را به من نشان می دهد، بسیار آزاردهنده است که برای رسیدن به صفحه اصلی باید خانه را دو بار فشار دهم.