ذخیره اعداد مسدود شده

چرا هست "ذخیره سازی اعداد مسدود شده" یک برنامه سیستم در حال اجرا است و حافظه را اشغال می کند؟

ارسال شده توسط /u/-Kayun-
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11sx4yh/blocked_numbers_storage/