رام کاستوم با ویندوز شناور؟ : شیائومی

بچه ها آیا کاستوم رام پایداری را می شناسید که به غیر از xiaomi.eu ویژگی ویندوز شناور داخلی داشته باشد؟ من می دانم که روشی برای پیاده سازی یک پنجره شناور در هر رام وجود دارد، اما بر اساس آنچه من دیدم، به راحتی MIUI نیست. همچنین، اگر صفحه نمایش تقسیم شده و شبکه ایمنی نیز داشته باشد، ممنون می شوم. TIA


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wusniz/custom_rom_with_floating_windows/

توسط Lei Jun

Lei Jun