رام کاستوم برای 11t (غیر حرفه ای)؟

Xiaomi EU فقط یک رام برای 11T Pro دارد، اما من آن را دارم نسخه غیر حرفه ای – لینک gsmarena. قبلاً خوانده‌ام که کاستوم رام‌ها احتمالاً به nonpro 11t نمی‌رسند زیرا از mediatek استفاده می‌کند که منبع باز نیست.

یا فقط باید GSI نصب کنم؟ اگر بله، چه چیزی را می توانید توصیه کنید؟ یا GSI هم به دلیل mediatek کار نمی کند؟

ارسال شده توسط /u/dexudus
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1163sr6/custom_rom_for_11t_nonpro/

توسط Lei Jun

Lei Jun