رام Xiaomi 12s CN به ps5 pulse 3d

Ps5 pulse 3d از طریق یک آداپتور متصل می شود. آیا تنظیماتی وجود دارد که باید آن را بررسی کنم تا کار کند؟

من آداپتور mi10t pro global و Samsung a52s را امتحان کردم و هر دو کار می کنند. عجیب است که فقط روی mi12s کار نمی کند.

ارسال شده توسط /u/Significant_Way4452
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zx1hhv/xiaomi_12s_cn_rom_to_ps5_pulse_3d/