رایت صفحه نمایش

ردمی نوت 11 من صفحه نمایش روشنی دارد که قابل توجه نیست اما اگر واقعاً نگاه کنید می بینید که در نوار وضعیت باتری و ساعت کمی مشخص شده اند و نوار ناوبری موجود است و رنگ زرد بخشی از گارانتی است که من فقط خریدم. این 6 ماه پیش

ارسال شده توسط /u/Historical-Wait-2241
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11xe23d/screen_burn/