ربات Mi vacuum and mop – خطای تغییر موقعیتسلام به همه

بدون دلیل جاروبرقی ربات من متوقف می شود و می گوید «تغییر موقعیت، لطفاً تمیز کردن را از سر بگیرید». و 2 دکمه قرمز روشن می شوند.

من باید به صورت دستی تمیز کردن را ادامه دهم و این ممکن است بعد از مدتی دوباره تکرار شود.

هر گونه راهنمایی؟

ارسال شده توسط /u/makaros622
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zyybuw/mi_vacuum_and_mop_robot_reposition_error/

توسط Lei Jun

Lei Jun