ردیابی دستی پالس در Mi Band 7: Xiaomi

با تشکر از کمک شما 🙂


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xdhvuo/manually_pulse_tracking_on_mi_band_7/

وقتی روی نماد کلیک می کنید، می توانید نبض خود را مستقیماً از طریق ساعت اندازه گیری کنید. سپس این داده ها همیشه در برنامه در برگه “Pulse” در زیر “همه داده ها / داده های دستی” ذخیره می شد.

آیا کسی از شما همین مشکل را دارد و آیا کسی می داند این مشکل چیست؟ به روز رسانی را حذف می کنم، زیرا شریک من از همان باند با همان وضعیت سیستم عامل استفاده می کند و با او کار می کند.

متوجه شدم که به طرز عجیبی، مدتی است که داده های ضربان قلب من که به صورت دستی اندازه گیری شده است، دیگر در برنامه Mi Fitness نمایش داده نمی شود. تا چند هفته پیش خوب کار می کرد، الان دیگر اطلاعات را ذخیره نمی کند.