سرعت شارژ

شیائومی 10c و در 1 ساعت خریدم. گوشی من 1 تا 37 درصد شارژ می شود…….این طبیعی است یا یک باگ

ارسال شده توسط /u/tnt_alha
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ww971l/charging_speed/