سفارش قلم هوشمند ما به علی اکسپرس

قلم همیشه در هند موجود نیست، آیا سفارش از علی Express گزینه مناسبی است؟

ارسال شده توسط /u/Dense-Cash2924
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/106aa7o/ordering_mi_smart_pen_from_ali_express/