سلام، من یک ردمی 10 دارم و مدتی است که این مشکل را دارم که پس زمینه پنل من سفید است در حالی که باید پس زمینه تار باشد. اگر کسی می‌داند چگونه می‌توان این مشکل را برطرف کرد، لطفاً به من بگوید، اگر منظورم را متوجه نشدید، می‌توانم تصاویر را برای شما dm کنم، اجازه نمی‌دهد آن را اینجا بگذارم

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y1npfd/hello_i_have_a_redmi_10_and_for_a_while_now_i/