سلام Redmi Note 11 من مشکل عمده تاخیر هیروسکوپ دارد و چگونه آن را برطرف کنم؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wmc34b/hello_my_redmi_note_11_has_major_hyroscope_delay/

توسط Lei Jun

Lei Jun