"سنسور نور محیط را نپوشانید" در تلفن Rednote ظاهر شودبسیار آزاردهنده است، من حدود یک هفته است که گوشی را دارم، قیمت عالی و کم آن، اما امروز هر چه سعی می کنم برای باز کردن قفل گوشی، این پاپ آپ آزاردهنده را دریافت می کنم.

کسی میدونه چطور میشه خاموشش کرد یا همه رو با هم حذف کرد؟

ارسال شده توسط /u/reddit_is_lowIQ
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zpowsp/dont_cover_the_ambient_light_sensor_pop_up_on/

توسط Lei Jun

Lei Jun