سوال در مورد صفحه نمایش در 12T Pro : Xiaomi

من Redmi Note 9c را دارم و 12T Pro را خریدم، اما با رنگ و روشنایی مشکل دارم، در مقایسه با 9c، رنگ 12T کمتر از 9c “معتدل” است و روشنایی “به نظر می رسد” حتی کمتر است. . آیا به خاطر نمایشگر متفاوتی است که دارند؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yqatsc/question_about_the_display_in_12t_pro/