سیم کارت شناسایی شد – سرویسی وجود نداردسیم کارت شناسایی شد اما سرویسی در شیائومی Redmi Note 12 Discovery Edition وجود ندارد. نمی دانم چه کاری باید انجام دهم، اگر کاری انجام شود، تا کار کند.

ارسال شده توسط /u/No-Seaworthiness9080
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10j0lm3/sim_recognized_no_service/

توسط Lei Jun

Lei Jun