شبیه سازی در ابعاد 1200آیا می توانم بازی های سوئیچ نینتندو را روی این تراشه شبیه سازی کنم؟

ارسال شده توسط /u/LocrisS
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zm9rs9/emulations_on_dimensity_1200/

توسط Lei Jun

Lei Jun