شروع به گرفتن کرد "بازی های رایگان" آگهی؟ متوجه شدم من تنها کاربر xiamoi نیستم که این را دارد… از کجاست؟

"بازی های رایگان" "بازی پرطرفدار داغ! اکنون به صورت رایگان بازی کنید!" نماد یک جعبه نارنجی دارد که چیزهایی از آن بیرون می آیند و یک علامت سوال زرد روی آن است.

تبلیغ اغلب ظاهر می شود و وقتی سعی می کنید آن را نگه دارید یا به تنظیمات آن بروید، می گوید "برنامه نصب نشده است".

ارسال شده توسط /u/Sea_Ad_9621
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ys5bbi/started_getting_free_games_ad_i_noticed_i_am_not/