شیائومی در تاریخ 7 نوامبر رسما به اسپانیا می آید


dni1qihvqaayoyv

به گفته وانگ شیانگ، شیائومی در تاریخ 7 نوامبر به اسپانیا، مادرید می آید. دنبال کنید @Espana_Xiaomi برای اطلاعات بیشتر در مورد آن
منبع: https://xiaomiprime.wordpress.com/2017/10/30/xiaomi-is-officially-coming-to-spain-on-november-7/

توسط Lei Jun

Lei Jun