شیائومی ردمی 11

من آن را خریدم و در حین انجام چند بازی که قرار است در این دستگاه اجرا شود، به جای آن خرد می شوند. می گوید Ui چیزی کار نمی کند

ارسال شده توسط /u/Cold_Feed_6163
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/121vtf1/xiaomi_redmi_11/