شیائومی روی توالت افتاد و چگونه آن را نجات دادم

من xiaomi a3 دارم و روی توالت افتاد، قاب گوشی را برداشتم و قسمت پشتی گوشی را ابتدا آب را پاک کردم سپس کمی خشک کردم سپس باز شد و بازش کردم و صدایی پخش شد که آب را از آن خارج می کند. اسپیکر بعد خاموش شد دوباره خشکش کرد بعد وقتی دیگه آب نبود فقط یه مدت گذاشتمش و یه شب روی برنج گذاشتم (نوار روی سوراخ گوشی و بلندگو گذاشتم تا دانه های برنج داخل نشه) سپس روز بعد کار می کند، اما لمس روح وجود داشت، اما اکنون از بین رفته است، فکر می کردم تلفنم را گم خواهم کرد.

ارسال شده توسط /u/yoorimin
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10mhjw6/xiaomi_fell_on_the_toilet_and_how_i_saved_it/

توسط Lei Jun

Lei Jun