شیائومی 10 تی پرو به اینترنت وصل نمی شود

من چهار شبکه مختلف از جمله یک هات اسپات موبایل را امتحان کرده ام. کسی ایده ای دارد؟

ارسال شده توسط /u/jesuuuuuu
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11xvc85/xiaomi_10t_pro_not_connecting_to_the_internet/

بعد از چند ماه استفاده نکردن از این گوشی که گوشی جدید گرفتم، برای اولین بار آن را روشن کردم و به اینترنت وصل نمی شود.