شیائومی 11t pro whatsapp Beautify

من گزینه ای برای whatsapp beautify فقط برای وی چت نمی بینم. آیا چیزی وجود دارد که بتوانم آن را برای واتساپ زیبا کنم؟ با تشکر

ارسال شده توسط /u/dudu1234du
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wr3hqz/xiaomi_11t_pro_whatsapp_beautify/