شیائومی Mi Pad 5 به یکباره روشن نمی شود: شیائومی

شب قبل خوب کار می کرد، حتی زنگ ساعت را برای صبح روز بعد تنظیم کردم. وقتی بیدار شدم دیگر روشن نمی‌شود، نمایشگر هم وجود ندارد. وقتی آن را شارژ می‌کنم هیچ نشانی از شارژ شدن روی صفحه نمایش نیست. آیا اصلاحاتی برای آن وجود دارد؟ غیر از آوردن آن به تکنسین برای باز کردن و بازرسی آن؟ من امیدوارم باتری خالی شود تا خود به خود بوت شود. آخرین بار قبل از اینکه بخوابم بررسی کردم که باتری حدود 87٪ است.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zlklft/xiaomi_mi_pad_5_wont_turn_on_all_of_a_sudden/