شیائومی Mi9T بعد از اینکه سعی کردم راه اندازی مجدد انجام دهم روشن نمی شود


مثل یک کابوس است، اولین بار از زمانی که گوشی هوشمند دارم برای من اتفاق می افتد

فقط می خواستم بعد از چند روز بدون انجام آن دوباره راه اندازی کنم. احساس وحشتناکی دارم، عیسی، خیلی چیزها را می توانم از دست بدهم و حتی یک تلفن پشتیبان هم ندارم

به نظر شما چیست؟ چه گزینه هایی دارم؟

با تشکر


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zbyihd/xiaomi_mi9t_wont_turn_on_after_i_tried_to_do_a/

توسط Lei Jun

Lei Jun