صاحبان 12T pro چند سوال داشتم!

خیلی ممنون از پاسخگویی پیشاپیش

ارسال شده توسط /u/shain98
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11q8yj6/owners_of_12t_pro_i_had_a_few_questions/

  1. وضعیت به روز رسانی گوشی شما چگونه است؟
  2. آیا از عملکرد و صفحه نمایش راضی هستید؟
  3. آیا از دوربین ها راضی هستید؟
  4. آیا از هاپتیک گوشی خود خوشتان می آید؟ (مهمترین مورد برای من)