صفحه خاکستری گوشی من xiaomi redmi note 11

پس این اتفاق بعد از آپدیت miui 13.0.2 با اندروید افتاد…گوشی من جهنم لگی دارد، باگ های زیادی دارد و دیشب که قفل صفحه و صفحه اصلی را باز کردم خاکستری شد و بعد از چند ثانیه ناپدید شد… .برای دیگران هم پیش میاد یا ..؟

ارسال شده توسط /u/Greedy_Routine_8157
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10q6nx4/gray_screen_on_my_phone_xiaomi_redmi_note_11/

توسط Lei Jun

Lei Jun