صفحه فست بوت گیر کرده است

سلام. بنابراین من به نوعی به صفحه فست بوت رسیدم و اکنون گیر کرده است. فورست ریستارت را امتحان کردم (همه دکمه ها را پایین نگه دارید) و صفحه مشکی دارد، وقتی دکمه های ehe را رها می کنم لرزش می کند و برای یک ثانیه روی صفحه redmi می چرخد ​​و دوباره به صفحه فست بوت می رود. چکار کنم؟

ارسال شده توسط /u/mugwump-viljo
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10tg5i9/fastboot_screen_stuck/

توسط Lei Jun

Lei Jun