صفحه نمایش سوسو زدن redmi 10c

دو ماه پیش گوشیم را خریدم و اخیراً صفحه نمایشم شروع به سوسو زدن در اطراف لبه ها کرده است. آیا کسی هست که تجربه مشابهی داشته باشد؟ برای رفع این مشکل چه کردید؟

ارسال شده توسط /u/pirimiriiiii
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11zgpwu/redmi_10c_flickering_screen/