صفحه نمایش شکسته در Redmi Note 10 Pro. نیاز به برداشتن فایل ها از آن.

من صفحه نمایشم را در قیمت 10 Pro خود کرک کردم و می خواهم فایل هایم را از آن جدا کنم. کل صفحه سیاه است و تنها مقدار کمی از پیکسل ها روشن می شوند. من نمی توانم آن را تعمیر کنم و قبلاً یک دستگاه جدید خریدم. هر راهنمایی؟

ارسال شده توسط /u/sdgsdafafa
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y2js7h/cracked_screen_on_redmi_note_10_pro_need_to_get/