صفحه نمایش گوشی پس از آخرین به روز رسانی نرم افزار یک رنگ پینگ داشت

اساسا عنوان آیا راهی برای رفع این مشکل وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/yanivsabdler1
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11mqo8q/phone_screen_had_a_ping_tint_after_the_latest/