صفحه نمایش Mi 10T وقتی بیرون سرد است شبح می شود (در حال حاضر دمای بیرون 12 درجه سانتیگراد یا 53.6 درجه فارنهایت است). من 2 سال است که از آن استفاده می کنم و قبلاً این اتفاق نیفتاده است. هر گونه تعمیر؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yqdstf/mi_10t_screen_ghosting_when_its_cold_outside_its/