صفحه نمایش Mi 11 Lite من گاهی اوقات تا زمانی که قاب گوشی را در نیاورم روشن نمی شودو اگر کیس را خاموش بگذارم باز هم اتفاق می افتد، بنابراین باید دوباره آن را روشن کنم و دوباره آن را خاموش کنم تا صفحه من روشن شود. در یکی دو روز اخیر بدتر شده است. لطفا کمک کنید

ارسال شده توسط /u/NotFatButACunt
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ygr1j6/my_mi_11_lites_screen_sometimes_doesnt_turn_on/

توسط Lei Jun

Lei Jun